Stien fra Lavøya til Reistadbustaden

Sist lørdag ryddet vi det meste av den gamle seterveien som går fra Lavøya til Reistadbustaden. Stien er nå ryddet og delvis merket fra storparkeringa på Lavøya og nesten frem til Reistadbustaden. Det mangler de siste hundre metrene gjennom plantefeltet. Vi regner med å få tatt en økt til våren …

Årsmøte i Tomtvasslaget 2018

Årsmøte i Tomtvasslaget 2018 Mandag 12.11 kl 19.00 Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter  Årsmøtesaker Enkel servering  Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org)    Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen blit trukket ut og få premie. SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen …

Dugnad på Grantangen

Det blir dugnad på Grantangen lørdag 26.05 – oppmøte kl 10.00 Vi tar en felles innsats for rydding og oppussing av området på lørdag.  Ta eventuelt med rive, spade, ryddesag eller annet aktuelt hjelpemiddel. Bildet viser Grantangen i 2006 og i 2017.

Referat årsmøtet 2017

Her finner du årsmøtereferat med bakgrunnsmaterialer. Tomtvasslaget-årsmelding 2017 Årsmøtereferat 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap Serviseavgift 2016.doc Servicetiltak_Hovedplan.2017