Dugnad Grantangen og Liljebukta

Lørdag 25.5 blir det dugnad på Grantangen og Liljebukta.

Rydding, vedarbeide, kvistsamling med mere.
Felles oppmøte ved Grantangen kl 09.30. Tomtvasslaget stiller med kaffe og noe attåt.

Ta gjerne med sag / øks / rive / annet aktuelt hjelpemiddel.