Stien fra Lavøya til Reistadbustaden

Sist lørdag ryddet vi det meste av den gamle seterveien som går fra Lavøya til Reistadbustaden. Stien er nå ryddet og delvis merket fra storparkeringa på Lavøya og nesten frem til Reistadbustaden. Det mangler de siste hundre metrene gjennom plantefeltet. Vi regner med å få tatt en økt til våren og få ryddet siste del og merket opp hele veien.

Dette er en fin tur å gå, som gammel setervei er stien lagt i tørt lende med lite stigninger. Det hadde også vært interessant å fått vite mer om historien til denne veileia. Har det vært en del av en gammel ferdselsåre sørfra og videre nordover??