Medlemskap i Tomtvasslaget

Vel møtt som hytteeier på Tomtvatnet

Tomtvasslaget er en interesseorganisasjon som har til hensikt å bidra med at forholdene for oss hytteeiere blir best mulig.
Fra lagets vedtekter: «Laget vil arbeide for best mulige vegforbindelser både sommer og vinter, og at det legges til rette for jakt og fiske. Videre vil laget arbeide for å bevare og videreutvikle området som et godt og hensiktsmessig utfarts- og rekreasjonsområde for alle.»

Tomtvasslaget er med på å prioritere bruk av serviceavgifta til allmenningen til allmennyttige formål i området.
Styret for Tomtvasslaget velges på årsmøtet hvert år i november.

Av aktiviteter som laget holder på med nevnes:

* Påskearrangement for hele familien,
* Tilrettelegge for skitraseer
* Prøvefiske
* Rasteplasser – Grantangen, Tomtvasslia og Liljebukta
* Tomtvassposten

Det er å håpe at så mange som mulig støtter opp om Tomtvasslaget og betaler den tilsendte giroen som kommer i januar / februar.

Det er ikke noe krav om at du må være hytteeiere for å melde deg inn i Tomtvasslaget.

Vil du bli medlem så betaler du bare inn kr. 250,- til konto 4212 21 20648 eller Vipps under Kjøp og Betal, Tomtvasslaget. Oppgi hyttenummer eller hytte adresse og Epost adresse.

Hilsen oss i styret