Hytteeier

Vel møtt som hytteeier på Tomtvatnet

Tomtvasslaget er en interesseorganisasjon som har til hensikt å bidra med at forholdene for oss hytteeiere blir best mulig.
Tomtvasslaget er et bindledd mellom hytteeierne og grunneierne.
Styret for Tomtvasslaget velges på årsmøtet hvert år i november.

Av aktiviteter nevnes:

* Påskearrangement for hele familien,
* Tilrettelegge for skitraseer
* Prøvefiske
* Rasteplasser – Grantangen, Tomtvasslia og Liljebukta
* Tomtvassposten

Det er å håpe at så mange som mulig støtter opp om Tomtvasslaget og betaler den tilsendte giroen som kommer i januar / februar.

Medlemskontigent kr. 200,-

Hilsen oss i styret

Tomtvasslaget interesseorganisasjon for hytteeiere rundt Tomtvatnet