NB! Ny løsning for bomavgift

SGA er i ferd med å innføre en ny løsning for innkreving av bomavgift. Bommene vil i løpet av de nærmeste ukene bli tatt bort, og erstattet av et system som leser av registreringsnummer med kamera (Slik som mange parkeringshus har i dag). SGA ga en orientering om dette på årsmøtet, og informasjonen her er basert på det SGA la frem der.

Årsavgiften kjøpes på nettsidene til Passpay. SGA anbefalte å kjøpe årskort for 2024 snarest, da dette også vil gjelde fra det nye systemet settes i drift og frem til årsskiftet. Derved unngår du å bli belastet for enkeltturer resten av 2023. Årskortet gjelder for det registreringsnummeret som det er knyttet til. For de som benytter flere biler, så kan kun en bil være aktiv til enhver tid på en årsavgift, men det er mulig å gå inn på nettsidene og bytte registreringsnummer. Ingen begrensing på hvor ofte dette kan gjøres.

For de som ikke har betalt årsavgift, vil det bli sendt en SMS med betalingsinformasjon til eier av bilen. Det er også mulig å opprette bruker og legge inn betalingskort som belastes for enkeltturer.

Tomtvasslaget venter på mer offisiell informasjon fra SGA.

Nettside: https://passpay.no/

 

Hjem