Dugnadsdag 21.10.2023

Vi vil ha en dugnadsdag ved Tomtvatnet lørdag 21.10.2023, kl 10:00. Vi håper at så mange som mulig kan bidra med hjelp slik at vi kan ha flere arbeidslag i sving samtidig. Oppgavene som skal utføres omfatter blant annet: Oppgrusing av stier. Det er kjørt ut grus. SGA stiller med …

Innkalling til årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 13.11 kl 19.00Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering. Forslagsfrist: Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte sendes til leder, innen mandag 9.oktober 2023. Sendes til e-postadresse: leder@tomtvasslaget.org  Innkallingen vil bli oppdatert med …

Til Tomtvasslagets medlemmer

Tomtvasslaget er av Skogn og Grønning Almenninger forelagt forslag til revidert reguleringsplan for nye hyttetomter, og blitt oppfordret til å legge denne ut for våre medlemmer. Styret behandlet saken i styremøte den 15.3.2023 og kommet frem til følgende: Reguleringsplan Tomtvatnet Sør.Tomtvasslaget støtter den reviderte reguleringsplanen. Det er samme antall hytter …

Innkalling til Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 7.11 kl 19.00Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering. Dokumentasjon til årsmøtet med sakliste, innkomne saker, regnskap og budsjett :  Årsmøtedokumenter Tomtvasslaget- 2022 (Oppdatert 4.11 med valgkomiteens innstilling )

God deltagelse på påskemorro

Hele 206 deltagere møtte opp til påskemorro på Grantangen på langfredag 15.04.2022. Det så ut til at alle koste seg i drømmepåskeværet, og det gikk unna med både pølser, kaffe, kakao, brus og saft. En del var så heldige å bli trukket ut med premie på inngangsloddet de fikk utdelt, …

Referat årsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt i kantina i kjelleren på Levanger Bo og Aktivitetssenter (LBAS) mandag 8.11 kl 19.00. Det møtte totalt 36 personer. Svein Erik Veie ble valgt som lagets nye leder, og Geir Strid ble takket av for god innsats. Her er årsmøtereferat og tilhørende dokumenter: Årsmøtereferat: Årsmøtereferat 2021 Innkalling …