Referat årsmøtet 2017

Her finner du årsmøtereferat med bakgrunnsmaterialer. Tomtvasslaget-årsmelding 2017 Årsmøtereferat 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap Serviseavgift 2016.doc Servicetiltak_Hovedplan.2017

Årsmøte i Tomtvasslaget 2017

Årsmøte i Tomtvasslaget 2017  Mandag 6.11 kl 19.00 Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter  Årsmøtesaker Enkel servering  Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org)    Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen blit trukket ut og få premie. SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen …

Årsmøtet 2016

Årsmøtet er nå vel overstått. 35 medlemmer møtte. Årsmøtereferatet I forkant av årsmøtet hadde Småkraft Trøndelag, som nå eier rettighetene til Tomtvatnet, en orientering om deres planer for bruk av Tomtvatnet som magasin for Hansfoss kraftverk. Presentasjonen fra Småkraft kan du lese HER Årsmøtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster …

Årsmøte Tomtvasslaget

Årsmøte Tomtvasslaget nov. 2016 kl. 19:00 på Levanger Bo og Aktivitetssenter SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av minst to underskriftspersoner 5. Årsberetning. 6. Revidert regnskap for siste år. 7. Medlemskontingenten. 8. Innkomne saker Sak 1: Anskaffelse av løypelegger Sak 2: …

Årsmøte i Tomtvasslaget 2016

Årsmøte i Tomtvasslaget 2016 Mandag 7.11 kl 19.00 Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter  Årsmøtesaker Enkel servering  Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org) innen fredag 4.11   Fullstendig saksliste med inkomne saker vil bli publisert her før årsmøtet

Miljøtrussel ved Tomtvatnet

Dette innlegget har stått i avisa Innherred 22.10.2016: Vannstanden i Tomtvatnet er lavere enn noen gang. Dette skyldes at eier og driver av Hansfoss kraftverk foretar en kraftig nedtapping av Tomtvatnet som magasin for kraftverket. Rundt hele vatnet er det lange grunner som er lite tiltalende. Dette er ikke bare …