Tomtvassposten 2020

I år legger vi ut Tomtvassposten her på nett istedet for å sende den i posten. Husk å betale medlemsavgiften !  Vi sender ikke ut giro i år, men dere betaler kr 250 til konto nr 42122120648 eller til Vipps 575982 Totvasslaget. Merk innbetalingen med navn, adresse og hyttenummer eller …

Tomtvasslagets jubileumsbok

I forbindelse med Tomtvasslagets 75års jubileum i år vil det bli utgitt en bok om Tomtvatnet. Denne vil inneholder mye godt stoff om forskjellige aktiviteter knyttet til området rundt Tomtvatnet. Mye av teksten er nå på plass, men vi ønsker å pynte opp boka med fine bilder. Har DU noen …

Årsmøtet 2019

Da er årsmøtet 2019 vel overstått. Det møtte til sammen 29 personer.  Årsmøtet ble gjennomført i henhold til vedtektene, og årsmøtereferatet er godkjent av de valgte representantene. Årsmøtereferat 2019 Innkalling med årsmøtedokumenter finner du her

Årsmøte i Tomtvasslaget 2019

Årsmøte i Tomtvasslaget 2019Mandag 11.11 kl 19.00Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter, Håkon den godes gt 40-46 Kaffe og enkel serveringSaker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)    Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen bli trukket ut og få premie. …

Stien fra Lavøya til Reistadbustaden

Sist lørdag ryddet vi det meste av den gamle seterveien som går fra Lavøya til Reistadbustaden. Stien er nå ryddet og delvis merket fra storparkeringa på Lavøya og nesten frem til Reistadbustaden. Det mangler de siste hundre metrene gjennom plantefeltet. Vi regner med å få tatt en økt til våren …