Årsmøte i Tomtvasslaget 2019

Årsmøte i Tomtvasslaget 2019
Mandag 11.11 kl 19.00
Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter, Håkon den godes gt 40-46

Kaffe og enkel servering
Saker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)   

Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen bli trukket ut og få premie.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Årsmelding for 2019

Budsjett 2020

Regnskap 2019