NB! Ny løsning for bomavgift

SGA er i ferd med å innføre en ny løsning for innkreving av bomavgift. Bommene vil i løpet av de nærmeste ukene bli tatt bort, og erstattet av et system som leser av registreringsnummer med kamera (Slik som mange parkeringshus har i dag). SGA ga en orientering om dette på årsmøtet, …

Til Tomtvasslagets medlemmer

Tomtvasslaget er av Skogn og Grønning Almenninger forelagt forslag til revidert reguleringsplan for nye hyttetomter, og blitt oppfordret til å legge denne ut for våre medlemmer. Styret behandlet saken i styremøte den 15.3.2023 og kommet frem til følgende: Reguleringsplan Tomtvatnet Sør.Tomtvasslaget støtter den reviderte reguleringsplanen. Det er samme antall hytter …