Plan for bruk av Serviceavgifta 2017

Her er signert plan for bruk av Serviceavgifta for 2017:

Servicetiltak_Hovedplan.2017

Den første tallkolonnen er allmenningens budsjett for aktiviteten,  den andre er andelen som belastes serviceavgifta.  For noen poster er beløpet fordelt over flere år.