Transport

Trenger du scootertransport til hytta, så kan du kontakte følgende personer for transport:

Espen Sivertsen: 995 99901

Erlend Lorås: 957 57934

Erik Aunet Fallan: 907 56 141 (Skogn IL)

Røde kors Levanger

Gunnar Pettersen: 416 01351 (SGA)

De som har scooterløyve, har tillatelse til å drive varetransport med snøskuter til hyttene rundt Tomtvatnet. Tillatelse er gitt for å gi hytteeierne et tilbud om frakt av varer, proviant, byggematerialer etc. til hyttene.

Tidspunkter tillatelsen gjelder for er:
· Alle hverdager og lørdager i tidsrommet fra kl 07.00 til 10.00, og 18.00 til 20.00 · Søndager – helgedager i tidsrommet 17.00 til 20.00
· I påsken er det anledning til å kjøre litt utover det som er vanlig.

Ring i god tid for avtale. Ingen oppdrag for små, og ingen for store!