Styremøter

Møtereferater fra avholdte styremøter:

2024:

Møtereferat styremøte 2024 03 14

Møtereferat styremøte 2024 02 27

2023:

Møtereferat styremøte 2023 12 06

Møtereferat styremøte 2023 10 18

Møtereferat styremøte 2023 08 16

Møtereferat styremøte 2023 05 10

Møtereferat styremøte 2023 03 15       Vedlegg: Tomtvatnet Sør foreløpig plan

Møtereferat styremøte 2023 01 18

2022:

Møtereferat styremøte 2022 12 07

Møtereferat styremøte 2022 09 27

Møtereferat styremøte 2022 08 17

Møtereferat styremøte 2022 06 15

Møtereferat styremøte 2022 05 10

Møtereferat styremøte 2022 04 06

Møtereferat styremøte 2022 03 09

Møtereferat styremøte 2022 02 09

Møtereferat styremøte 2022 01 12

2021:

Møtereferat styremøte 2021 11 17

Møtereferat styremøte 2021 09 27

Møtereferat styremøte 2021 08 10

Møtereferat styremøte 2021 05 31

Møtereferat styremøte 2021 04 26

Møtereferat styremøte 2021 03 08

Møtereferat styremøte 25 01 2021

2020:

Møtereferat styremøte 30 11 2020

Møtereferat styremøte 19 10 2020

Møtereferat styremøte 24 08 2020

Møtereferat styremøte 18 05 2020

Møtereferat styremøte 27 01 2020

2019:

Møtereferat styremøte 09 12 2019

Møtereferat styremøte 28 10 2019

Møtereferat styremøte 02 09 2019

Møtereferat styremøte 06 05 2019

Møtereferat styremøte 25 03 2019

Møtereferat styremøte 28 01 2019

Møtereferat styremøte 03 12 2018

2018:

ÅRSMELDING FOR 2018

Budsjett 2019

Regnskap 2018

Møtereferat styremøte 08 10 2018

Møtereferat styremøte27.08.2018

Møtereferat styremøte 07 05 2018

Møtereferat styremøte 19.03.2018

Møtereferat styremøte 29.01.2018

2017:

Møtereferat styremøte 11.12.2017