Styret

Styrets sammensetning etter årsmøtet November 2019:

Leder Geir Strid
Nestleder John Olav Sørmo
Sekretær Tor Einar Jørgensen
Kasserer Tormod Hovd
Styremedlem Arnt Ove Flatås
Styremedlem Espen Sivertsen
Styremedlem Jan Gunnar Sørholt
Styremedlem Dag Kristian Halsan