Styret

Styrets sammensetning etter årsmøtet November 2017:

Leder Geir Strid
Nestleder Per Inge Eines
Sekretær Tor Einar Jørgensen
Kasserer Tormod Hovd
Styremedlem Arnt Ove Flatås
Styremedlem Marit Glæstad Sølvberg
Styremedlem Tor Gunnar Heggli
Styremedlem John Olav Sørmo