Styret

Styrets sammensetning etter årsmøtet November 2017:

Leder Geir Strid
Nestleder Per Inge Eines
Sekretær Tor Einar Jørgensen
Kasserer Tormod Hovd
Styremedlem Arnt Ove Flatås
Styremedlem Marit Glæstad Sølvberg
Styremedlem Tor Gunnar Heggli
Styremedlem John Olav Sørmo

Tomtvasslaget interesseorganisasjon for hytteeiere rundt Tomtvatnet