Årsmøte i Tomtvasslaget 2020

Årsmøte i Tomtvasslaget 2020 Tirsdag  10.11 kl 19.00 Sted:  Hegle Grendehus, Okkenhaugveien 236 NB! STED OG DATO endret i forhold til utsendt «Tomtvassposten» pga. Corona begrensninger ved Levanger Bo og Aktivitets Senter. Kaffe og enkel servering Saker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)    Under årsmøtet vil en …

Vi ønsker deg fortsatt som medlem.

Medlemskontingent 2020 Utfra antall innbetalinger så langt, tyder mye på at tidligere informasjon om betaling av medlemskontingenten gitt via Tomtvassposten, ikke har nådd ut til alle hytteeierne på Tomtvatnet.  Derfor er det nødvendig med en aktivitet for på nytt å kunngjøre informasjon om innbetaling av medlemskontingenten. I tillegg til dette …

Tomtvasslagets jubileumsbok

I forbindelse med Tomtvasslagets 75års jubileum i år vil det bli utgitt en bok om Tomtvatnet. Denne vil inneholder mye godt stoff om forskjellige aktiviteter knyttet til området rundt Tomtvatnet. Mye av teksten er nå på plass, men vi ønsker å pynte opp boka med fine bilder. Har DU noen …

Årsmøte i Tomtvasslaget 2019

Årsmøte i Tomtvasslaget 2019Mandag 11.11 kl 19.00Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter, Håkon den godes gt 40-46 Kaffe og enkel serveringSaker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)    Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen bli trukket ut og få premie. …

Referat årsmøtet 2017

Her finner du årsmøtereferat med bakgrunnsmaterialer. Tomtvasslaget-årsmelding 2017 Årsmøtereferat 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap Serviseavgift 2016.doc Servicetiltak_Hovedplan.2017