God deltagelse på påskemorro

Hele 206 deltagere møtte opp til påskemorro på Grantangen på langfredag 15.04.2022. Det så ut til at alle koste seg i drømmepåskeværet, og det gikk unna med både pølser, kaffe, kakao, brus og saft. En del var så heldige å bli trukket ut med premie på inngangsloddet de fikk utdelt, …

Referat årsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt i kantina i kjelleren på Levanger Bo og Aktivitetssenter (LBAS) mandag 8.11 kl 19.00. Det møtte totalt 36 personer. Svein Erik Veie ble valgt som lagets nye leder, og Geir Strid ble takket av for god innsats. Her er årsmøtereferat og tilhørende dokumenter: Årsmøtereferat: Årsmøtereferat 2021 Innkalling …

Årsmøtet 2021

Husk årsmøtet i kantina i kjelleren på Levanger Bo og Aktivitetssenter (LBAS) Håkon den Godes gate 40-46 mandag 8.11 kl 19.00 Innkalling med saksliste og forslag fra valgkomiteen: Innkalling til årsmøtet 2021 Regnskap 2021: Regnskap 2021 Budsjett 2022: Budsjett 2022

Årsmøte i tomtvasslaget 2021

Årsmøte i Tomtvasslaget 2021 Mandag 8.11 kl 19.00 Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter, Håkon den godes gt 40-46 Kaffe og enkel serveringSaker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)    Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen bli trukket ut og få …

Skiløypa

Vi tar en dugnad på rydding av løypetraseen før vinteren kommer. Det trengs litt rydding for at løypemaskina skal ha god fremkommelighet, og vi skal få gode løyper til vinteren. Oppmøte lørdag 16.10 kl. 10:00 på grantangen (Grillhytta på sør-øst sida av vannet), så fordeler vi oss på løypetraseen. Ta …

Familiedagen 22.8.

Takk til alle som møtte opp på familiedagen. Det var stor aktivitet i løpet av dagen, og omkring 100 deltagere var innom. Det ble trekt oppmøtepremie blant de som har registrert seg, og vinner ble Leif Stavrum. Rokonkurransen ble vunnet av Arnt Ove Flatås med tida 1,57, knepent foran  Børge …

Familiedagen 22.8.2021

Søndag 22.8 skjer det på Tomtvatnet! Familiedag med aktiviteter for både voksne og barn. Aktivitetene vil foregå ved Grantangen og ved demningen ved Granavollen mellom kl 11:00 og 15:00. Servering av drikke – brus, saft, kaffe. Utlevering av Jubileumsboka om Tomtvatnet til medlemmer i Tomtvasslaget. Det er anledning til å …

Familiedag 22. august 2021

Planlegging av familiedagen pågår for fullt, og her er litt oppdatering om dagen. Det vil bli aktiviteter på 3 steder rundt vannet, Grantangen, Demningen og Vannliljebukta. Oppstart kl. 11.00. Det blir mulighet for å ta hele runden rundt vannet for de som ønsker det, eller å besøke enkeltposter, hver enkelt …