Familiedagen 22.8.2021

Søndag 22.8 skjer det på Tomtvatnet!

Familiedag med aktiviteter for både voksne og barn. Aktivitetene vil foregå ved Grantangen og ved demningen ved Granavollen mellom kl 11:00 og 15:00. Servering av drikke – brus, saft, kaffe.

Utlevering av Jubileumsboka om Tomtvatnet til medlemmer i Tomtvasslaget. Det er anledning til å tegne medlemskap på stedet (kr 250). Boka vil ikke bli lagt ut til vanlig salg.

Natursti med oppgaver langs veien mellom Grantangen og Granavollen. Kano / kajakk / vannutstyr fra Bua kan prøves. Anledning til å prøve Suvi båt fra Levanger Elektro. SGA vil også være tilstede.

Fiskekonkurranse med håndsnøre (ikke garn) – innveiing av største fisk på Grantangen mellom kl 17:00 og 18:00.

Premiering med oppmøte premie, premiering av ro-konkurranse, og premiering til største fisk.