NB! Ny løsning for bomavgift

SGA er i ferd med å innføre en ny løsning for innkreving av bomavgift. Bommene vil i løpet av de nærmeste ukene bli tatt bort, og erstattet av et system som leser av registreringsnummer med kamera (Slik som mange parkeringshus har i dag). SGA ga en orientering om dette på årsmøtet, …

Innkalling til årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 13.11 kl 19.00Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering. Årsmøtedokumenter med blant annet saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, forslag til valg: Årsmøtedokumenter Tomtvasslaget- 2023

Fantastisk oppmøte på dugnaden

Flott oppmøte på dugnaden på Tomtvatnet i dag. En plass mellom 30 og 40 personer deltok, så det ble et luksusproblem å finne oppgaver til alle. All grusen som var kjørt frem til Lavøya, Sykkelstien og Grantangen ble kjørt ut. Heldigvis hadde vi alliert oss med Gunner Pettersen som stilte …

Dugnadsdag 21.10.2023

Vi vil ha en dugnadsdag ved Tomtvatnet lørdag 21.10.2023, kl 10:00. Vi håper at så mange som mulig kan bidra med hjelp slik at vi kan ha flere arbeidslag i sving samtidig. Oppgavene som skal utføres omfatter blant annet: Oppgrusing av stier. Det er kjørt ut grus. SGA stiller med …

Innkalling til Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 7.11 kl 19.00Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering. Dokumentasjon til årsmøtet med sakliste, innkomne saker, regnskap og budsjett :  Årsmøtedokumenter Tomtvasslaget- 2022 (Oppdatert 4.11 med valgkomiteens innstilling )

God deltagelse på påskemorro

Hele 206 deltagere møtte opp til påskemorro på Grantangen på langfredag 15.04.2022. Det så ut til at alle koste seg i drømmepåskeværet, og det gikk unna med både pølser, kaffe, kakao, brus og saft. En del var så heldige å bli trukket ut med premie på inngangsloddet de fikk utdelt, …