Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmøte i Tomtvasslaget 2018

Årsmøte i Tomtvasslaget 2018
Mandag 12.11 kl 19.00
Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter
 Årsmøtesaker
Enkel servering
 Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org)   

Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen blit trukket ut og få premie.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Årsmelding for 2018
Regnskap 2018
Budsjett 2019

 

Informasjon om skiløypekjøring på Tomtvatnet vinteren 2018

Det er Skogn og Grønning Almenninger og Tomtvasslaget som er sammen er ansvarlig for skiløypene over Skjøtingen, Lavøya og rundt Tomtvatnet.

Skiløypene kjøres hver helg, – om mulig fredag, hvis ikke kjøres det på lørdag.

• Løypene kjøres med SGA / Tomtvasslagets utstyr de helgene vi ser det ikke er nødvendig, og eller fornuftig med kjøring fra Skogn IL.

Løypemaskina til Skogn IL, kjører på oppdrag av SGA / Tomtvasslaget, og vil bli benyttet når det er behov for kraftigere maskin enn vårt eget utsyr. Tomtvassrunden blir da kjørt i tilknytning til løypekjøring på Skogn siden.

Om dette blir på fredag, er avhengig om sjåfør er tilgjengelig, samt at vær og vindforhold gjør det fornuftig å bruke tid og penger på å kjøre over Skjøtingen.

Hvis Skogn IL kjører Tomtvassrunden på lørdager, vil dette først skje når kjøring på Skognsiden er utført.

• I vinterferieuka, samt påskeuka planlegges det også med kjøring på onsdag.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan påberope oss kvalitet som ‘konkurranseløyper’ på Tomtvatnet, men vi skal så godt det lar seg gjøre sørge for at det til en hver tid er gode forhold for skileik / skitur i vårt hyttenærmiljø.

Levanger 30.01.2018
Tomtvasslaget / Skogn og Grønning Almenninger

Årsmøte i Tomtvasslaget 2017

Årsmøte i Tomtvasslaget 2017 
Mandag 6.11 kl 19.00
Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter
 Årsmøtesaker
Enkel servering
 Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org)   

Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen blit trukket ut og få premie.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet er nå vel overstått.

35 medlemmer møtte.

Årsmøtereferatet

I forkant av årsmøtet hadde Småkraft Trøndelag, som nå eier rettighetene til Tomtvatnet, en orientering om deres planer for bruk av Tomtvatnet som magasin for Hansfoss kraftverk.

smakraft

Presentasjonen fra Småkraft kan du lese HER

Årsmøtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster til avtroppende styremedlemmer.

martin

Martin Flatås

johannes

Johannes Bremer

20161107_210356 20161107_210346