Innkalling til Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 7.11 kl 19.00
Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering.

Dokumentasjon til årsmøtet med sakliste, innkomne saker, regnskap og budsjett :  Årsmøtedokumenter Tomtvasslaget- 2022

(Oppdatert 4.11 med valgkomiteens innstilling )