Fantastisk oppmøte på dugnaden

Flott oppmøte på dugnaden på Tomtvatnet i dag. En plass mellom 30 og 40 personer deltok, så det ble et luksusproblem å finne oppgaver til alle.

All grusen som var kjørt frem til Lavøya, Sykkelstien og Grantangen ble kjørt ut. Heldigvis hadde vi alliert oss med Gunner Pettersen som stilte med traktor fra SGA, da grusdungene var spekt etter de siste dagers nattefrost. Stiene er nå gruset opp, og vi vil gjøre en vurdering til våren om det trengs litt mer påfyll noen steder.

To lag stilte med ryddesag/motorsag og ryddet den nye skitraseen mellom Håavollen og Grantangen. Denne er nå rydde slik at det skal være mulig å få kjørt spor med snøscooter til vinteren.