Referat årsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt i kantina i kjelleren på Levanger Bo og Aktivitetssenter (LBAS) mandag 8.11 kl 19.00. Det møtte totalt 36 personer. Svein Erik Veie ble valgt som lagets nye leder, og Geir Strid ble takket av for god innsats.

Her er årsmøtereferat og tilhørende dokumenter:

Årsmøtereferat: Årsmøtereferat 2021

Innkalling med saksliste og forslag fra valgkomiteen: Innkalling til årsmøtet 2021

Regnskap 2021: Regnskap 2021

Budsjett 2022: Budsjett 2022