Avlyst påskemorro på Grantangen

På grunn av Corona situasjonen så blir det heller ikke i år påskemorro på Grantangen.

Vi håper det blir mulig å få gjennomført et alternativt arrangement i løpet av forsommeren istedet. Vi ser da for oss et distribuert arrangement med poster rundt hele vannet. Hvis dette lar seg gjøre, vil vi komme tilbake med informasjon om dette etter hvert.