AVLYST Årsmøte i Tomtvasslaget 2020

 

PÅ GRUNN AV CORONASITUASJONEN OG LEVANGER KOMMUNES ANBEFALINGER OM Å UNNGÅ UNØDVENDIGE NÆRKONTAKTER OG SAMLINGER AVLYSER VI ÅRSMØTET.

Vi vil vurdere situasjonen fremover, og komme tilbake med ny innkalling når det blir forsvarlig å gjennomføre et årsmøte igjen.

Inntil videre fortsetter det sittende styret.

 

 

Årsmøte i Tomtvasslaget 2020

Vi vurderer løpende coronasituasjonen i forhold til avvikling av årsmøtet.

Tirsdag  10.11 kl 19.00

Sted:  Hegle Grendehus, Okkenhaugveien 236

NB! STED OG DATO endret i forhold til utsendt «Tomtvassposten» pga. Corona begrensninger ved Levanger Bo og Aktivitets Senter.

Kaffe og enkel servering

Saker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)   

Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen bli trukket ut og få premie.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
Vinterbrøyting Heggbekken – Granavollen
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Årsmelding for 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021