Årsmøte i Tomtvasslaget 2018

Årsmøte i Tomtvasslaget 2018
Mandag 12.11 kl 19.00
Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter
 Årsmøtesaker
Enkel servering
 Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org)   

Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen blit trukket ut og få premie.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Årsmelding for 2018
Regnskap 2018
Budsjett 2019