Årsmøte Tomtvasslaget

Årsmøte Tomtvasslaget

  1. nov. 2016 kl. 19:00 på Levanger Bo og Aktivitetssenter

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
Sak 1: Anskaffelse av løypelegger
Sak 2: Vannstanden i Tomtvatnet
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Vi benytter første del av møte til en orientering fra Børre Sivertsvoll, Småkraft trøndelag AS

Det betyr at vi starer med årsmøte sakene fra ca kl 19.30