Årsmøte i Tomtvasslaget 2016

Årsmøte i Tomtvasslaget 2016
Mandag 7.11 kl 19.00
Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter
 Årsmøtesaker
Enkel servering
 Saker som ønskes behandlet, sendes styret (Epost styret@tomtvasslaget.org) innen fredag 4.11  
Fullstendig saksliste med inkomne saker vil bli publisert her før årsmøtet