Hytterenovasjon

Det er avholdt møte med Innherred Renovasjon der Arne dag Pettersen fra Vulusjølaget og Johannes Bremer fra Tomtvasslaget deltok.  Der presenterte hytteforeningene sine synspunkt/ krav.

Innherred Renovasjon ga ikke noen konkrete tilbakemeldinger på disse. Hytteforeningene har presisert sine krav i en skriftlig tilbakemelding til Innherred Renovasjon.

Hytterenovasjon-kommentar-til-møtet-22-8