Årsmøtedokumenter

2023  Årsmøtereferat  Årsmelding Regnskap  Budsjett 2024

2022 Årsmøtereferat  Årsmelding Regnskap  Budsjett 2023

2021 Årsmøtereferat  Årsmelding    Regnskap   Budsjett 2022

2020 Årsmøtereferat CORONA    Årsmelding    Regnskap  Budsjett 2021

2019  Årsmøtereferat     Årsmelding  Regnskap  Budsjett 2020   

2018  Årsmøtereferat     Årsmelding   Regnskap

2017  Årsmøtereferat     Årsmelding   Regnskap

2016  Årsmøtereferat     Årsmelding    Regnskap

2015 Årsmøtereferat