Innkalling til årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 13.11 kl 19.00
Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering.

Årsmøtedokumenter med blant annet saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, forslag til valg: Årsmøtedokumenter Tomtvasslaget- 2023