Styret

Styrets sammensetning:

Leder Geir Strid
Nestleder John Olav Sørmo
Sekretær Tor Einar Jørgensen
Kasserer Tormod Hovd
Styremedlem Arnt Ove Flatås
Styremedlem Espen Sivertsen
Styremedlem Kirsti Alstad
Styremedlem Dag Kristian Halsan