Styret

Styrets sammensetning:

Leder Svein Erik Veie
Nestleder John Olav Sørmo
Sekretær Tor Einar Jørgensen
Kasserer Tormod Hovd
Styremedlem Håvard Soknes Aunet
Styremedlem Espen Sivertsen
Styremedlem Kirsti Alstad
Styremedlem Dag Kristian Halsan