Årsmøte i tomtvasslaget 2021

Årsmøte i Tomtvasslaget 2021 Mandag 8.11 kl 19.00

Sted:  Levanger bo og aktivitetssenter, Håkon den godes gt 40-46

Kaffe og enkel servering
Saker som ønskes behandlet, sendes styret snarest (Epost styret@tomtvasslaget.org)   

Under årsmøtet vil en av de som har skrevet seg inn i boka på Høgskjøtingen bli trukket ut og få premie.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning (2020 og 2021)
6. Revidert regnskap for siste år (2020 og 2021)
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
9. Forslag til budsjett 2022
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.