Informasjon om skiløypekjøring på Tomtvatnet vinteren 2018

Det er Skogn og Grønning Almenninger og Tomtvasslaget som er sammen er ansvarlig for skiløypene over Skjøtingen, Lavøya og rundt Tomtvatnet.

Skiløypene kjøres hver helg, – om mulig fredag, hvis ikke kjøres det på lørdag.

• Løypene kjøres med SGA / Tomtvasslagets utstyr de helgene vi ser det ikke er nødvendig, og eller fornuftig med kjøring fra Skogn IL.

Løypemaskina til Skogn IL, kjører på oppdrag av SGA / Tomtvasslaget, og vil bli benyttet når det er behov for kraftigere maskin enn vårt eget utsyr. Tomtvassrunden blir da kjørt i tilknytning til løypekjøring på Skogn siden.

Om dette blir på fredag, er avhengig om sjåfør er tilgjengelig, samt at vær og vindforhold gjør det fornuftig å bruke tid og penger på å kjøre over Skjøtingen.

Hvis Skogn IL kjører Tomtvassrunden på lørdager, vil dette først skje når kjøring på Skognsiden er utført.

• I vinterferieuka, samt påskeuka planlegges det også med kjøring på onsdag.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan påberope oss kvalitet som ‘konkurranseløyper’ på Tomtvatnet, men vi skal så godt det lar seg gjøre sørge for at det til en hver tid er gode forhold for skileik / skitur i vårt hyttenærmiljø.

Levanger 30.01.2018
Tomtvasslaget / Skogn og Grønning Almenninger