AVLYST: Rydding av den gamle setervegen mellom Lavøya og Reistadbustaden

Vi må utsette dugnaden, da vi vil være midt i området der det er elgjakt på lørdag. Det vil bli satt opp ny dato.

 

 

Det gjenstår fortsatt litt rydding og merking av den gamle seterveien mellom Lavøya og Reistadbustaden.

Vi tar en dugnad på dette lørdag 10. oktober. Oppmøte ved veien opp til Reistadbustaden kl 10.00. Arbeidet vil bestå i rydding av busker, kvist, trær, og oppmerking.