Vi ønsker deg fortsatt som medlem.

Medlemskontingent 2020

Utfra antall innbetalinger så langt, tyder mye på at tidligere informasjon om betaling av medlemskontingenten gitt via Tomtvassposten, ikke har nådd ut til alle hytteeierne på Tomtvatnet. 

Derfor er det nødvendig med en aktivitet for på nytt å kunngjøre informasjon om innbetaling av medlemskontingenten.

I tillegg til dette oppslaget, vil vi i løpet av kort tid sende ut en SMS påminnelse til hytteeiere som ikke har betalt årskontingenten for 2020.  

75 års jubileum.

Nå i 2020 er Tomtvasslaget 75 år, og i den forbindelse gir vi ut en bok som omhandler Tomtvatnet og området i rundt, – hyttelivet på Tomtvatnet, samt Tomtvasslagets historie.

Boken blir gitt som gave til alle betalende medlemmer i Tomtvasslaget.  

Tomtvasslaget ønsker at alle hytteeierne på Tomtvatnet støtter opp om hytteforeninga, og det arbeidet som blir gjort for området. 

Medlemskontingenten Kr 250,- betales til kontonummer: 4212.21.20648 eller VIPPS til 575982 Tomtvasslaget.

Merk innbetalingen med navn, adresse og hyttens nummer eller adresse.