Tomtvasslagets jubileumsbok

I forbindelse med Tomtvasslagets 75års jubileum i år vil det bli utgitt en bok om Tomtvatnet. Denne vil inneholder mye godt stoff om forskjellige aktiviteter knyttet til området rundt Tomtvatnet.

Mye av teksten er nå på plass, men vi ønsker å pynte opp boka med fine bilder. Har DU noen fine bilder knyttet til området / hytteliv / gamle dager ved Tomtvatnet?

Ta da kontakt med Geir Strid. Du kan sende bilder, eventuelt ta bilde av gamle bilder, til geir.strid@hemit.no eller på mms til  95047610. Vi kan være behjelpelige med eventuell skanning av gamle bilder, dias eller negativer.