Miljøtrussel ved Tomtvatnet

Dette innlegget har stått i avisa Innherred 22.10.2016:

Vannstanden i Tomtvatnet er lavere enn noen gang. Dette skyldes at eier og driver av Hansfoss kraftverk foretar en kraftig nedtapping av Tomtvatnet som magasin for kraftverket. Rundt hele vatnet er det lange grunner som er lite tiltalende. Dette er ikke bare en visuell tragedie, men den lave vannstanden har også stor negativ effekt på miljøet i og rundt hele vatnet. Det biologiske mangfoldet i strandsonen er sterkt skadelidende. Den særdeles lave vannstanden har også uheldige konsekvenser for fiskebestanden i vatnet. Den spesielle verdien Tomtvatnet har som rekreasjonsområde, er også sterkt forringet.

Hvorfor har denne situasjonen oppstått? Dette spørsmålet er alle hytteeierne rundt Tomtvatnet opptatt av. Vi vet jo alle at Tomtvatnet er magasin for Hansfoss kraftverk. Eier og driver av kraftstasjonen kjører den på maksimal produksjon. Dette har selvsagt store konsekvenser for vannstanden, og med det blir miljøet i og rundt Tomtvatnet påvirket i uheldig retning. Etter det Norges Vasdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) opplyser, så foreligger det ingen vassdragskonsesjon for regulering av Tomtvatnet. Men det må da være fastsatt en forsvarlig grense for laveste tillatte vannstand? Den lave vannstanden i Tomtvatnet truer hele miljøet i og rundt hele vatnet.

Nå må NVE og grunneierne rundt Tomtvatnet kontrollere om eier av Hansfoss kraftverk tapper alt for mye vann ut fra Tomtvatnet. Miljømyndighetene må også gripe inn i forhold til konsekvensene, som har oppstått, i forhold til det biologiske mangfoldet i strandsonen, og for fiskebestanden i Tomtvatnet. Verdiene Tomtvatnet har som rekreasjonsområde for allmenheten, må også ivaretas på en best mulig måte. Vi vil ikke ha det slik ved Tomtvatnet lenger.

For Tomtvasslaget hytteforening

Johannes Bremer