Mulig tvungen renovasjon Tomtvatnet

Tomtvasslaget har arbeidet med å få klarhet i om tidligere vedtak i kommunestyret Kommunestyresak 53/15 Innherred Renovasjon – Lik tjeneste for medlemskommunene vil medføre tvungen renovasjon for hyttene rundt Tomtvatnet

Tomtvasslaget har klaget på vedtaket, og arbeidet for å få saken tatt opp igjen. I kommunestyremøtet onsdag 16.12 vil det bli stilt spørsmål om dette vedtaket:

Kommunestyret 16.12.15 – FO 27/15 – Spørsmål fra Andreas Hjelmstad (H) – klarhet i vedtak 53/15 Innherred Renovasjon, lik tjeneste for medlemskommunene