Epostadresser

Tomtvasslaget ønsker å har en oversikt over medlemmenes Epost adresser for effektivt å kunne sende ut informasjon.