Innkalling til årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 holdes på Levanger bo og aktivitetssenter (Lbas) i Håkon den Godes gate 40-46 mandag 13.11 kl 19.00
Nye og gamle medlemmer er velkomne. Enkel servering.

Forslagsfrist: Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte sendes til leder, innen mandag 9.oktober 2023. Sendes til e-postadresse: leder@tomtvasslaget.org 

Innkallingen vil bli oppdatert med årsmøtedokumentene senere.