Alle innlegg av tor.einar.jorgensen@hotmail.com

Årsmøtet 2016

Årsmøtet er nå vel overstått.

35 medlemmer møtte.

Årsmøtereferatet

I forkant av årsmøtet hadde Småkraft Trøndelag, som nå eier rettighetene til Tomtvatnet, en orientering om deres planer for bruk av Tomtvatnet som magasin for Hansfoss kraftverk.

smakraft

Presentasjonen fra Småkraft kan du lese HER

Årsmøtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster til avtroppende styremedlemmer.

martin

Martin Flatås

johannes

Johannes Bremer

20161107_210356 20161107_210346

Årsmøte Tomtvasslaget

Årsmøte Tomtvasslaget

  1. nov. 2016 kl. 19:00 på Levanger Bo og Aktivitetssenter

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
Sak 1: Anskaffelse av løypelegger
Sak 2: Vannstanden i Tomtvatnet
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.

Vi benytter første del av møte til en orientering fra Børre Sivertsvoll, Småkraft trøndelag AS

Det betyr at vi starer med årsmøte sakene fra ca kl 19.30

Miljøtrussel ved Tomtvatnet

Dette innlegget har stått i avisa Innherred 22.10.2016:

Vannstanden i Tomtvatnet er lavere enn noen gang. Dette skyldes at eier og driver av Hansfoss kraftverk foretar en kraftig nedtapping av Tomtvatnet som magasin for kraftverket. Rundt hele vatnet er det lange grunner som er lite tiltalende. Dette er ikke bare en visuell tragedie, men den lave vannstanden har også stor negativ effekt på miljøet i og rundt hele vatnet. Det biologiske mangfoldet i strandsonen er sterkt skadelidende. Den særdeles lave vannstanden har også uheldige konsekvenser for fiskebestanden i vatnet. Den spesielle verdien Tomtvatnet har som rekreasjonsområde, er også sterkt forringet.

Hvorfor har denne situasjonen oppstått? Dette spørsmålet er alle hytteeierne rundt Tomtvatnet opptatt av. Vi vet jo alle at Tomtvatnet er magasin for Hansfoss kraftverk. Eier og driver av kraftstasjonen kjører den på maksimal produksjon. Dette har selvsagt store konsekvenser for vannstanden, og med det blir miljøet i og rundt Tomtvatnet påvirket i uheldig retning. Etter det Norges Vasdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) opplyser, så foreligger det ingen vassdragskonsesjon for regulering av Tomtvatnet. Men det må da være fastsatt en forsvarlig grense for laveste tillatte vannstand? Den lave vannstanden i Tomtvatnet truer hele miljøet i og rundt hele vatnet.

Nå må NVE og grunneierne rundt Tomtvatnet kontrollere om eier av Hansfoss kraftverk tapper alt for mye vann ut fra Tomtvatnet. Miljømyndighetene må også gripe inn i forhold til konsekvensene, som har oppstått, i forhold til det biologiske mangfoldet i strandsonen, og for fiskebestanden i Tomtvatnet. Verdiene Tomtvatnet har som rekreasjonsområde for allmenheten, må også ivaretas på en best mulig måte. Vi vil ikke ha det slik ved Tomtvatnet lenger.

For Tomtvasslaget hytteforening

Johannes Bremer

Løypekjøring i påska

Mildværet siste uka har gjort terrenget ufremkommelig for løypemaskina til Skogn IL.

For at løypemaskina skal kunne komme over til Tomtvatnet er vi avhengig av en kjøligere værtype, med mye snø.

For å gjøre det beste ut av situasjonen vil Tomtvasslaget sørge for at løypene blir pakket med snøskuter og sporlegger.